Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZlolHCWlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Chuyển việc chuyên nghiệp

Answer2 hZWXnZlolHCWlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5mXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Anh Huynh's picture
1560414997

Đây là 2 tình huống khá hay gặp của người đi làm khi chuyển việc. Các thành viên anphaber nghĩ sao về giai đoạn chuyển việc:

Tình huống 1: Nghỉ hẳn công việc tại công ty cũ và tìm / sang công việc của công ty mới 

Tình huống 2: Vừa làm công ty cũ và vừa tìm việc ở công ty mới. Khi trúng tuyển ở công ty mới thì mới báo nghỉ công ty cũ

Và nếu như ở tình huống 2 nếu công ty mới yêu cầu sang làm việc ngay và khung thời gian <30 ngày thì anh chị em sẽ xử lý thế nào?
Theo Hợp đồng lao động xin nghỉ việc: - Báo trước ít nhất 03 ngày đối với hợp đồng dưới 12 tháng hoặc hợp đồng mùa vụ. - Báo trước ít nhất 30 ngày đối hợp đồng xác định thời hạn. - Báo trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn.

Ý kiến của mọi người thế nào ạ?

Answer2 hZWXnZlolHCWlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5mXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Khuê Minh's picture
  Khuê Minh
  1560415635

  Mình thường kết hợp phương án 1 và 2. Kinh nghiệm đổi việc của mình vài lần thì mất khoảng 3 tháng mới được việc vừa ý. Nên mình chia thành 2 giai đoạn. Ví dụ xác định tháng 12 nghỉ việc thì tháng 10, 11 mình sẽ sửa soạn CV, tìm hiểu thị trường, đi phỏng vấn 1 số chỗ.  Giai đoạn này khó khăn ở chỗ bạn sẽ bị mất tập trung, bất tiện nếu liên tục nhận cuộc gọi mời phỏng vấntrong giờ làm việc (có lúc 1 ngày mình nghe cỡ 5 - 7 công ty gọi). Lợi ích là có lương trong lúc này, và an toàn)
  Sau 2 tháng, mình xin nghỉ hẳn để thoải mái đi phỏng hơn. Đây là giai đoạn 2, kéo dài khoảng 1 tháng. Bạn sẽ mất đi sự an toàn là công việc đang có, rủi ro thất nghiệp. Tuy nhiên sức ép này sẽ khiến bạn quyết tâm hơn, có thời gian đi pv nhiều hơn. Đôi khi, bạn sẽ chọn nhầm chỗ vì nản chí (ở nhà quá lâu) nên ừ đại chỗ nào đó. Sau đó là nhảy tiếp ở thời gian thử việc. Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé.

   hZWXnZlolHCWlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSXlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZlolHCWlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRb5WFneDh
  hZWXnZlolHCWlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmpOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1wb5hoVm6xtg..
 • Bích Nguyệt's picture
  Bích Nguyệt
  1560416345

  Nếu bạn có đủ tiền thì sống trong 3 tháng thì nên theo tình huống 1. Còn khi không đủ nên theo phương án 2.

  Mình thì chọn phương án 1:

  • Tháng đầu tiên mình sẽ nghỉ ngơi, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè,...
  • Hai tháng tiếp theo mình sẽ bắt đầu đi tìm việc phù hợp với mục tiêu sắp tới của mình
   hZWXnZlolHCWlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSXl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZlolHCWlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRb5eFneDh
  hZWXnZlolHCWlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1wbppuVm6xtg..
hZWXnZlolHCWlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...