Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZlolWuampKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tin Tuyển Dụng: CEO - Logistics - $3000 - $4000 _ Khánh Hòa Nha Trang

Answer hZWXnZlolWmamZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWnJaSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Giám Đốc Điều Hành – Logistics

-    Nơi làm việc: Khánh Hòa

-    Lương: $3000 - $4000.

-    Độ tuổi: từ 35 đến 55 tuổi. ứng viên Nam

YÊU CẦU:

-    Có kinh nghiệm quản lý và điều hàng thai thác cảng (nhất là cảng mới bất đầu đi vào hoạt động.

-    Tiếng Anh các kỹ năng nghe nói đọc viết thành thạo.

CÔNG VIỆC:

-    Chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của cảng và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cảng.

-    Chịu trách nhiệm phân công các phó giám đốc phụ trách một số lĩnh vực công tác của cảng.

-    Tổ chức bộ máy và tuyển chọn nhân viên.

-    Ký các hợp đồng lao động trong cảng theo ủy quyền của chủ tịch hội đồng quản trị.

-    Ký nhận vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do công ty – giao theo chế độ ủy thác để quản lý, sử dụng theo mục tiêu, nhiệm vụ đã được giao.

-    Sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn theo các phương án đã được công ty phê duyệt.

Xem thêm qua JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-khanh-hoa-director-top-job-ceo-logistics/

Anh/ Chị hay người thân quan tâm, xin vui lòng gửi CV ứng tuyển qua địa chỉ mail sang.nguyen@hrstrategy.vn hoặc gọi điện thoại/zalo/viber theo số Ms. Sang at 0918 082 881. Add skype:Skype ID: sangrom.

 

Xin cảm ơn.

Kèm thêm thông tin dịch vụ mới của công ty:

Dịch vụ Tuyển Dụng " Headhunter" với hình thức thanh toán phí linh hoạt và bảo hành xuyên suốt Doanh nghiệp anh chị có quan tâm k?

Answer hZWXnZlolWmamZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWnJaSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnZlolWuampKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...