Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1pmmmWlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Bắt cá hai tay

Answer hZWYnJ1pmmmWlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUl5qEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Bội Lê's picture
1378734683

Nhiều người vẫn hiểu thành ngữ Bắt cá hai tay theo cách nôm na là dùng tay bắt con , rồi còn suy diễn thêm là dùng hai tay bắt một con cá hay là dùng hai tay bắt hai con cá... Tôi thì thích cách giải nghĩa của học giả An Chi hơn. Theo nghĩa này thì cá là cá cược, bắt cá hai tay là cá cược cùng lúc hai bên.

Tại sao lại bắt cá cùng lúc hai bên?

Cá cược là một việc có tính chất may rủi. Ta không thể kiểm soát hoàn toàn kết quả, vì nếu như vậy là gian lận, ai muốn bắt cá với ta nữa. Bởi vì không thể kiểm soát hoàn toàn kết quả nên không thể chắc thắng mười mươi, vẫn luôn luôn có khả năng thua. Người khôn ngoan sẽ nghĩ đến việc giảm bớt thiệt hại khi thua cược bằng cách bắt cá hai tay. Cá cược cùng lúc hai bên một cách khôn khéo thì không bao giờ thua đậm.

Ví dụ đơn giản như anh X đoán đội A sẽ thắng và đặt cược 1 triệu đồng ăn 5 triệu đồng vào đội A; tuy nhiên để hạn chế khả năng bị thua mất 1 triệu đồng khi đội B thắng, X tiếp tục đặt cược 2 triệu đồng ăn 3 triệu đồng vào đội B, như vậy A hay B thắng thì X đều không mất tiền. Ví dụ trên chỉ là ví dụ đơn giản chưa tính đến trường hợp A và B hoà nhau, nếu tính kỹ như vậy thì phải bắt cá ba tay.

Như vậy, ở một khía cạnh nào đó thì bắt cá hai tay là một hành động có suy tính khôn ngoan khi đối mặt với tình huống không chắc chắn chứ không phải là biểu hiện của kẻ xảo trá, hai mặt.

Công việc của tôi cũng liên quan tới thành ngữ này: tôi môi giới cho người ta bắt cá hai tay.

(mời xem tiếp ở http://www.lhboi.name.vn/opinions/bat-ca-hai-tay)

Answer hZWYnJ1pmmmWlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUl5qEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJ1pmmmWlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...