Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZholnKbk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

GIỚI THIỆU CƠ HỘI HỢP TÁC NGÀNH THÉP NỘI THẤT

Answer hZWYmZholnKbk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yUnJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anh Nguyen Nhat's picture
1393818734


Quý Doanh Nghiệp muốn tiếp xúc trực tiếp với thông tin và Doanh Nghiệp Nhật Bản?

GIỚI THIỆU CƠ HỘI HỢP TÁC NGÀNH THÉP NỘI THẤT

Vào lúc: 8h00 – 11h30 ngày 21/3/2014
Lầu 8, tòa nhà VFC, 29 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Chia sẻ các kinh nghiệm xúc tiến đầu tư Nhật Bản
Diễn giả: Mr. KIKUCHI TADASHI , Chuyên gia JICA

Giới thiệu cơ hội hợp tác với công ty thép Nhật Bản
Thuyết trình: Mr. TOSHIDA YUTAKA

Lưu ý: số lượng đăng ký giới hạn

Liên hệ đăng ký: 
Ms. Phạm Thị Thanh Nguyên
Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Việt Nhật
Điện thoại: (08) 2228 6190/ 94/ 96 – Email: info@japan-circle.com


Answer hZWYmZholnKbk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yUnJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZholnKbk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...