Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxpl3KblJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Hội thảo Gắn Kết và Hài Lòng Nhân Viên 04-04-2014 Thứ Sáu 06 h 30 PM

Answer1 hZWYmZxpl3KblJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yWm5eEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Tuan Anh Vu's pictureAnphabe Expert
1396232255

Hội thảo Gắn Kết và Hài Lòng Nhân Viên

1-Mở đầu

Hợp đồng tâm lý là mục tiêu quan trọng hướng tới công tác quản trị nhân sự. Các thủ tục về pháp lý không đảm bảo người nhân viên gắn kết và cống hiến 100 % năng lượng cho công việc. Bên cạnh đó, hài lòng nhân viên cũng đóng một vai trò quan trọng nhằm giữ chân những nhân viên quan trọng tại công ty. Quản trị nhân sự 2014 hướng tới làm thế nào gia tăng năng suất và hiệu suất nhân lực. Trong bối cảnh đó, các chương trình gắn kết và hài lòng nhân viên sẽ là những trọng tâm của công tác quản trị nguồn nhân lực. Hội thảo phù hợp cho chuyên viên nhân sự và cấp quản lý trưởng phó phòng.

2-Nội dung hội thảo

• Gắn kết và hài lòng nhân viên – phân loại và áp dụng trong thực tế
• Ảnh hưởng của gắn kết và hài lòng nhân viên tới hiệu suất và năng suất trong công ty
• Các nguyên nhân chính yếu giảm gắn kết và hài lòng nhân viên
• Tiếp cận hệ thống gắn kết và hài lòng nhân viên
• Lựa chọn và phân loại nhân viên xây dựng các chương trình nâng cao hài lòng nhân viên
• Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các chương trình khảo sát và đánh giá mức độ gắn kết và hài lòng nhân viên
• Tài liệu đọc về gắn kết và hài lòng nhân viên

3- Thông tin hội thảo

Truy cập www.facebook.com/caulacbonhansu để update thông tin

Thời gian: Thứ sáu 18 h 30 – 21 h ngày 04-04-2014

Địa điểm: Hội trường Thanh Niên Investment tầng 3,
345/134 Trần Hưng Đạo Quận 1 TP HCM

Chi phí: 30 người đầu tiên miễn phí
Các anh chị tiếp theo đóng phí tham dự 100 ngàn / 1 người

Chi phí đã bao gồm tài liệu

Diễn giả: Ths Vũ Tuấn Anh Giám Đốc Viện Quản Lý Việt Nam

Đăng ký: Mr Thụ 0968599339 Email: vanthuthanhnien@gmail.com

Đăng ký online tại

https://docs.google.com/forms/d/1r5KOvmkP1VsRj1XF6KRsP7NorcAvO2qxmru9yof...

Answer1 hZWYmZxpl3KblJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yWm5eEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Ha Ngo Xuan's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Ha Ngo Xuan
  1396330357

  Em đăng ký roài mà chưa thấy nhận reply từ trung tâm anh Hiếu ơi.

   hZWYmZxpl3KblJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZ2Ymoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZxpl3KblJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCacJqFneDh
  hZWYmZxpl3KblJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGdm5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobpplVm6xtg..
hZWYmZxpl3KblJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...