Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5VnmW-YnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Kỹ năng lãnh đạo và động viên nhân viên

Answer1 hZWYl5VnmW-YnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSnJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Minh Tinh AITC's picture
1321943967

Nội dung :

- Áp dụng các kiểu lãnh đạo khác nhau ở nơi làm việc
- Tìm đặc điểm lãnh đạo thích hợp nhất
- Thu nhận những ý kiến xây dựng của nhân viên
- Tạo cho cấp dưới có định hướng và mục đích để thực hiện mục tiêu của đơn vị
- Tạo môi trường làm việc tốt hơn để dẫn đến động lực làm việc cao và nhiệt huyết

Thời gian:

Chiều thứ 7 – 26 tháng 11 năm 2011
13:30-17:00

Học tại : Hà Nội

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUỐC TẾ AITC
Địa chỉ: P604B, tầng 06, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35380297 | 22421742 | 62910380
Hotline: 099 3747 668
Fax: 04-35380392
Email: info@aitc.com.vn | aitc@aitc.com.vn

Hoặc Đăng ký học Trực tuyến : http://aitc.com.vn/dang-ky-hoc

Answer1 hZWYl5VnmW-YnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSnJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Minh Tinh AITC's picture
  Minh Tinh AITC
  1321944006

  Các tin khác:
  Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định (26/11/2011).
  ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC (26/11/2011).
  QUAN HỆ LAO ĐỘNG (26/11/2011).
  KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG VÀ LỰA CHỌN ỨNG VIÊN (26-27/11/2011).
  Quản lý nhân tài.

  Có thể xem thêm tại http://aitc.com.vn

   hZWYl5VnmW-YnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWmpaYhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYl5VnmW-YnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGWTcIae3-A.
  hZWYl5VnmW-YnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJaWm4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWlpcJtXb7Cx
hZWYl5VnmW-YnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...