Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJVmk22Xl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

TẾT NÀY, ĐỪNG VỀ NHÀ ĂN TẾT…?

Answer hZWXnJVmk22Xl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUnJeXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hoa Dam Van's picture
1547193307

‼‼ TẾT NÀY, ĐỪNG VỀ NHÀ ĂN TẾT…‼‼Về ăn Tết làm gì, khi mà căn bếp LẠNH TANH, mọi người chẳng hào hứng QUÂY QUẦN…Khi mà Tết NHẠT, chẳng có gì KẾT NỐI???Khi mà chính những bữa CƠM NHÀ mỗi ngày chưa bao giờ ĐÔNG ĐỦ?𝑵𝒆̂́𝒖 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒌𝒊𝒂…Bao người chồng, người cha bôn ba nơi tứ xứ, là trụ cột gia đình, có thể mạnh mẽ đến thế, nhưng cũng có thể ứa nước mắt khi nhắc đến những bữa cơm nhà đông đủ…Bao người bệnh xót xa những bữa cơm viện lẻ loi, lạnh lẽoBao em bé chỉ ước ao một bữa cơm có cha, có mẹ để “con sẽ ngoan và ăn thật nhiều”…Liệu bạn có TRÂN TRỌNG hơn những bữa CƠM NHÀ hôm nay bạn có???👉👉 Tết này, đừng về nhà ăn Tết, hãy VỀ NHÀ ĂN CƠM!


Answer hZWXnJVmk22Xl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUnJeXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJVmk22Xl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...