Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRlk26dm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Vì sao tên thương hiệu lại được chú trọng hàng đầu?

Answer hZWYnZRlk26dm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aTlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Anh Tu Tran's picture
1313837845

Trước hết, nghĩ một cách đơn giản là sự giao tiếp hằng ngày giữa doanh nghiệp và khán giả bằng ngôn ngữ đọc - âm thanh từ các kênh truyền thông. Suy đến cùng là theo kiểu “nghe dễ đọc, sau đó nhớ và cuối cùng nhớ rồi để tò mò tìm hiểu”. Tiếp đến. Một tên thương hiệu tốt ngắn gọn, dễ đọc, dễ phát âm và dễ nhớ sẽ thuận lợi trong việc giao tiếp hằng ngày không những giữa doanh nghiệp với đối tác, khách hàng hay một tín hiệu tích cực với đối thủ cạnh tranh mà nó còn dễ lan tỏa giữa khách hàng với khách hàng. Đó là một cách quảng cáo về “tên thương hiệu” rất hiệu quả thông qua truyền miệng mà không tốn một chi phí marketing nào và mang đến doanh số bán hàng tăng lên hàng ngày. Khi tên thương hiệu đã đi sâu vào trái tim và tâm trí người tiêu dùng thì khi đó nó dần trở thành một cái tên lớn.

Answer hZWYnZRlk26dm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aTlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnZRlk26dm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...