Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlppll2yVnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Vinaphone khuyến mãi tặng 50% ngày 24/2

Answer hZWYlppll2yVnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WXlJWSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lee Nhon's picture
1487925993

Chương trình Vinaphone khuyến mãi 50% ngày 24/2  được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, dành tất cả các thuê bao trả trước. Khuyến mãi nạp thẻ lần này nhằm mục đích hỗ trợ cho người sử dụng nạp nhiều chi phí để thỏa mái sử dụng các dịch vụ tiện ích mà nhà mạng cung cấp.

Vinaphone khuyến mãi 50% giá trị ngày Vàng nạp thẻ 24/02/2017

Khuyến mãi tặng 50% thẻ nạp Vinaphone ngày 24/2/2017

- Thời gian triển khai: Trong ngày 24/2/2017.

- Đối tượng tham gia:

+ Tất cả các khách hàng Vinaphone là thuê bao di động hòa mạng trả trước đang hoạt động 02 chiều, 01 chiều, tạm khóa 02 chiều trong thời gian chờ giữ số.

+ Chương trình áp dụng cho cả thuê bao ezCom trả trước, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số, thuê bao trả trước tiến hành đổi số trước và trong thời gian diễn ra khuyến mãi.

- Hình thức nạp hưởng ưu đãi: Áp dụng cho mọi hình thức nạp thẻ, nạp tiền Vinaphone hiện hành.

- Phạm vi chương trình: Trên toàn quốc.

Nội dung Vinaphone khuyến mãi ngày 24/2:

- Tặng thêm 50% giá trị nạp, trong đó 25% giá trị cộng vào tài khoản khuyến mãi KM (dùng gọi thoại, nhắn tin sms liên mạng) và 25% giá trị còn lại cộng vào tài khoản khuyến mãi KM2 (dùng gọi thoại, nhắn tin sms nội mạng Vinaphone, cố định VNPT).

- Tiền khuyến mãi có thời hạn sử dụng tính theo tài khoản chính.

- Nhân đôi ngày sử dụng cho khách hàng nạp thẻ là thuê bao VinaCard và Vina365.

- Mọi thẻ nạp được thực hiện thành công trong ngày đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần cũng như mệnh giá.

Lưu ý:

- Tiền khuyến mãi chỉ được dùng cho mục đích gọi thoại, nhắn tin chứ không thể đăng ký các dịch vụ GTGT của nhà mạng.

- Khách hàng nếu sử dụng ngoài nhu cầu như đăng ký mạng 3G Vinaphone , đăng ký dịch vụ tiện ích khác sẽ bị tính cước vào tài khoản chính thuê bao.

Answer hZWYlppll2yVnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WXlJWSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlppll2yVnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...