Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xjknGdl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Trang Du's picture
1332393704 | Other

Tuyển nhân viên kinh doanh thiết bị định vị/ GPS/ Hộp đen dành cho xe ô tô vận tải hành khách/ hàng hóa,.... theo nghị định 91 B

Tuyển nhân viên kinh doanh thiết bị định vị/ GPS/ Hộp đen dành cho xe ô tô vận tải hành khách/ hàng hóa,.... theo nghị định 91 BGTVT

www.gps.dicen.com.vn

www.dicen.com.vn

Answer1 hZWYl5tnmHGYk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTl5yEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
NGUYỄN CHÍ THÀNH's pictureAnphabe Most Active Contributor

Đầu tư

Mình có anh bạn ở Nhật, muốn về đầu tư tại Miền Tây về máy Công nông. Các bạn có quan tâm email cho mình nhé: thanh@otobes.com

Answer hZWYl5tnmHGYk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTmZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
NGUYỄN CHÍ THÀNH's pictureAnphabe Most Active Contributor

Có người bạn đang ở Nhật, muốn hợp tác mở quán ăn Việt tại Nhật. Có ai quan tâm không ạ!

Các bạn quan tâm hãy email cho mình nhé:
thanh@otobes.com

Answer hZWYl5xjknGdl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTmZWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1332382671 | Other

http://dantri.com.vn/c119/s119-577572/ghe-tham-van-phong-lam-viec-nhu-mo-cua-google.htm

mình thích kiểu làm việc như thế. Sau này có dịp làm boss nhân viên đồng nghiệp của thành sure cũng sẽ được như thế. Việt Nam chậm phát triển cũng chính là vì điều này

Answer hZWYl5tnmHGYk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTmJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Personal Finance

Invest in Forex Market with authorized account to get interest at 3.5% per month instead in saving in bank. Please contact me to know more about this!

Answer hZWYl5xjknGdl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTmJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Opportunity to get interest for your investment at 3.5%/month???? If you want to know more about this, please contact me!

Answer hZWYl5xjknGdl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTmJuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Are you interested in developing your knowledge and skills to make you a more capable and effective person?

Are you interested in developing your knowledge and skills to make you a more capable and effective person? Do you want your organisation to become more effective? Then you may like to consider learning programs that not only improve your competency in specific fields but also improve your critical thinking, decision making and problem solving capabilities.

SEA Management Consulting Company provides learning programs across a number of areas including Leadership, Management, Project Management, Strategic Management, Business Planning and Change Management. In addition we can provide programs in a range of soft skills. Our learning environment is both challenging and exciting.

Our facilitators all have extensive experience and knowledge in their respective fields and have extensive experience in both tertiary education and training in Vietnam and the region. We can provide you with a list of our programs and also a complimentary learning needs analysis.

Please contact me Brian at brian@seamcc.com or Ms Lien at lein@seamcc.com if you require any further details.

Answer hZWYl5xgmXCalZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTl52EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYl5xjknGdl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...