Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1mmGmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

INTERNATIONAL PLANS

We know that the reasons to travel abroad are many and varied - that's why our products are too.

Our full-service approach to providing international medical insurance products includes servicing vacationers, those working or living abroad for short or extended periods, people traveling frequently between countries, and those who maintain multiple countries of residence.

To meet all of these needs, we have developed a comprehensive range of major medical, life, dental and disability products that can be tailored to meet your needs.

http://livepremium.tk/

hZWYnJ1mmGmZk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WTmJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1322468635 | Other

Tiền lương quá quắt và các ông chủ?

Tôi nhớ chợ xưa: ” Vui nhất thì chợ Đồng Xuân... View more
hZWYnJ1mmGmZk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WTmZeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Minh Tinh AITC's picture
1322466503 | Event

Văn hóa doanh nghiệp (03-12-2011)

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Đội ngũ giảng viên bao gồm các giảng viên cao cấp của các Tổ chức Quốc Tế, Thạc sỹ Quản trị nhân sự, Chuyên Gia Tư vấn Doanh Nghiệp; Chuyên Gia về Nhân sự, Chuyên gia Quản trị nguồn nhân lực, các giám đốc nhân sự và đào tạo có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia, các công ty hàng đầu của Việt nam và thế giới.

Nội Dung chương trình :

- Cơ cấu hình thành văn hóa doanh nghiệp

- Quy trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

- Xây dựng mối quan hệ nội bộ của doanh nghiệp

- Xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp với bên ngoài.

- Kế hoạch triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Tạo môi trường thuận lợi để thực hiện văn hóa doanh nghiệp

- Vai trò của giám đốc nhân sự trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Thời gian : 8h30 – 12h30 Ngày 03-12-2011

Địa Điểm: Hà Nội

Học phí : 500.000 VNĐ

Liên Hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUỐC TẾ AITC
Địa chỉ: P604B, tầng 06, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35380297 | 22431742 | 62910380
Hotline: 099 3747 668
Fax: 04-35380392
Email: info@aitc.com.vn | aitc@aitc.com.vn

=== Đăng Ký học Tại Đây ===
http://aitc.com.vn/dang-ky-hoc

hZWYnJ1mmGmZk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WTmZWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Minh Tinh AITC's picture
1322466470 | Other

Đánh giá nhân viên

Nội dung:

- Xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên

- Chỉ số đánh giá thực hiện (KPI)

- Các biểu mẫu đánh giá nhân viên

- Quy trình đánh giá nhân viên

- Phương pháp đánh giá nhân viên

- Những thách thức trong công tác đánh giá nhân viên

Thời gian – Địa Điểm

13h30 – 17h00 chiều thứ 7 ngày 03/12/2011

Tại Hà Nội

Liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUỐC TẾ AITC
Địa chỉ: P604B, tầng 06, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35380297 | 22431742 | 62910380
Hotline: 099 3747 668
Fax: 04-35380392
Email: info@aitc.com.vn | aitc@aitc.com.vn

Hoặc

ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN http://aitc.com.vn/dang-ky-hoc

(Chúng tôi sẽ gọi điện và email lại với bạn)

hZWYnJ1mmGmZk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WTmZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

looking for associates in Ha Noi and Hai Phong

I am looking for associates who experienced over 05 years in human resources, industrial manufacturing, banking, supply chain, shipping, retail and distribution, maritime, ship building for my new assignments in Ha Noi and Hai Phong. Please drop me a line at long.vuong@khl.com.vn or ring me at +84904114699 Maximizing our values - Many thanks!

hZWYnJ1mmGmZk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5ySlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
 • Long (Hai) Vuong's picture
  Long (Hai) Vuong

  Sorry for my delay in responding to you and thanks for your kind attentions and interests, Trong & Toan. I will reach you private at the e-mails.

 • Manh Toan Nguyen's picture
  Manh Toan Nguyen

  Dear Mr Long
  I'm very interested in your offer. Please see my personal profile. If appropriate for the location that you need please contact: babalityn@yahoo.com or +84903494847.
  Thanks & Brgds

 • Job Hunter's picture
  Job Hunter

  Could you please send me a job description at mrbinhtrong@gmail.com.
  Thanks in advance

What Do C,E,Os

hZWYnJ1mmGmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WTlpSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Deekirikewage Don Upali's picture
  Deekirikewage Don Upali

  Be Proactive > Begin With the End in Mind > Pul First Things First > Think Win- Win > Seek First to Understand, Then to be Understood > Synergize > Sharpen the Saw, >>

Son Nguyen's picture
1322210850 | Event

Networking with thousands of like-minded, success oriented people

You can access to events, seminars, workshops, retreats, opportunities, meetings, and symposia featuring bestselling authors and speakers!
http://newsglobalnetwork.blogspot.com/2011/11/networking-with-thousands-...

hZWYnJ1jknKXlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WTlpmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYnJ1mmGmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...