Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZlkkmudl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Wrote a review about AB InBev
5.0
Pros

Professional environment, enthusiastic colleagues, good culture

Cons

Working process

hZWYmZlkkmuVmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpVmnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
AB InBev
Followers
24
Views
14,366
Wrote a review about Servier Vietnam
5.0
Pros

Friendly and also Professional environment Good teammates

Cons

High requirement Sale and time pressure

hZWYmZlkkmuVmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tn5plnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Servier Vietnam
Followers
86
Views
12,787
Thảo Hiền Mai Xuân's picture
Event & Communication at Nippon Paint Vietnam Co., Ltd.
Wrote a review about Nippon Paint Vietnam
5.0
Pros

- Môi trường làm việc năng động & chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

Cons

Chưa có nhiều vị trí dành cho các bạn thực tập sinh, các vị trí hiện chỉ đang tuyển từ mức độ có kinh nghiệm từ 1 năm

hZWYmZlkkmuVmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tnp1hnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Nippon Paint Vietnam
Followers
719
Views
57,129
hZWYmZlkkmudmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...