Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhimW2dmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Wrote a review about Servier Vietnam
5.0
Pros

Friendly and also Professional environment Good teammates

Cons

High requirement Sale and time pressure

hZWYmJhimWqanJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tn5plnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Servier Vietnam
Followers
86
Views
11,184
Wrote a review about CEN GROUP .JSC
5.0
Pros

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, không gian đẹp, đồng nghiệp thân thiện, có văn hóa doanh nghiệp phát triển, sếp gần

Cons

Nhiều quy trình thủ tục cho người mới.

hZWYmJhimWqanJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnpxpnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
CEN GROUP .JSC
Followers
3
Views
1,787
Trúc Linh Mai's picture
Customer Service at Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam
Wrote a review about FWD Vietnam
5.0
Pros

Môi trường thân thiện, luôn tạo điều kiện cho mỗi cá nhân được phát triển tốt nhất

Cons

none

hZWYmJhimWqanJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnpVlnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
FWD Vietnam
Followers
2,622
Views
213,066
hZWYmJhimW2dmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...