Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnplnmWyZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Wrote a review about HDBank
5.0
Pros

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Cons

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

hZWYnpholWmdnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UmJdnnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
HDBank
Followers
1
Views
721
Ngan Phan's picture
Sales Admin at ANPHABE.COM
Wrote a review about ANPHABE
5.0
Pros

Được học hỏi, được đồng nghiệp & cấp trên giúp đỡ trong công việc, môi trường trẻ vui năng động

Cons

Nhiều thử thách

hZWYnpholWmdnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UmJhpnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Tết An - Xuân Canh Tý
ANPHABE
Followers
2,983
Views
54,510
Liên Phan's picture
Planning at Acecook Việt nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Wrote a review about Acecook Vietnam
5.0
Pros

Acecook việt Nam, đó là "Người tình đầu tiên" và cũng là "Mái ấm Hạnh phúc" của tôi.

Cons

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, trước các đối thủ ngày một lớn mạnh đã đặt ra cho Acecook nhiều thách

hZWYnpholWqUk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Ul5pknKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Acecook Vietnam
Followers
392
Views
64,600
hZWYnplnmWyZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...