Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxlknGXlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Phuc Pham Minh's picture
Compensation at FWD Vietnam
Wrote a review about FWD Vietnam
5.0
Pros

Good HR sẻvice

Cons

high workload

hZWYmZxlkm-dlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpVgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
FWD Vietnam
Followers
2,708
Views
236,700
Wrote a review about Tập đoàn Kim Tín
4.0
Pros

Anh chị nhân viên vui vẻ, nhiệt tình hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực tập

Cons

Khối lượng công việc việc nhiều, hơi áp lực tuy nhiên nó lại là yếu tố giúp tôi rèn luyện, được học tập nhiều hơn và

hZWYmZxlkm-dlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tnp1jnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Tập đoàn Kim Tín
Followers
5
Views
7,952
Kieu Lam's picture
Equipment Manager at Maersk Vietnam Limited
Wrote a review about MAERSK
5.0
Pros

Empowerment is something very different here, employees are empowered to decide basing on what they are trained. It's

Cons

You need to be active and energetic enough to catch up the speed and adapt with this environment. It changes fast, so

hZWYmZxlkm-dlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnZlgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
MAERSK
Followers
427
Views
12,252
hZWYmZxlknGXlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...