Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVkmm6cl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Wrote a review about Hoa Binh Construction Group
1.0
Pros

- Một môi trường làm việc nhân văn, vì tập thể, vì mục tiêu chung của công ty

Cons

- Những sáng kiến cải tiến trong công việc luôn được ghi nhận, vì thế hãy luôn nổ lực cải tiến công việc sao cho hiệu

hZWYlpVkmmyVl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnJlhnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Hoa Binh Construction Group
Followers
300
Views
30,018
Ngô Hân's picture
design at Thien Long Group
Wrote a review about TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
5.0
Pros

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và đầy nhiệt huyết, có nhiều phúc lợi tốt cho nhân viên, có quy trình và quy

Cons

Vị trí Công Ty hơi xa trung tâm là một bất lợi .

hZWYlpVkmmyVl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm5lpnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Followers
42
Views
6,312
Wrote a review about TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
5.0
Pros

- Là quy mô Tập đoàn lớn, hơn 3.500 người.

Cons

Địa điểm làm việc cách xa trung tâm.

hZWYlpVkmmyVl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm5pgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Followers
42
Views
6,312
hZWYlpVkmm6cl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...