Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVklW-alpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Wrote a review about GOTEC VIỆT NAM
5.0
Pros

công ty có tiềm lực mạnh, quỹ đất rộng, đang phát triển nhanh trên thị trường

Cons

áp lực công việc cao, đòi hỏi bạn phải am hiểu rộng

hZWXnZVklW-Yk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmphpnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
GOTEC VIỆT NAM
Followers
44
Views
4,820
Nam Tran's picture
Customer Care Representative (Intern)
Wrote a review about Hoan My Hospital Network
5.0
Pros

Friendly and professional working environment

Cons

Strict Policy

hZWXnZVklW-Yk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmphlnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Hoan My Hospital Network
Followers
98
Views
17,174
Duyen Do's picture
Learning & OD Assistant Manager at Chubb Life Vietnam
Wrote a review about Chubb Life Vietnam
5.0
Pros

- Ethical

Cons

Have Coffee Lounge but not have pantry area

hZWXnZVklW-Yk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmZxhnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Chubb Life Vietnam
Followers
33
Views
13,441
hZWXnZVklW-alpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...