Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dlkWmampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Xuan Dinh Diem's picture
Software Developer at LIFULL Tech Vietnam
Wrote a review about LIFULL Tech Vietnam
5.0
Pros

Công ty luôn cố gắng thay đổi để mang đến những điều tốt hơn cho nhân viên.

Cons

Công ty luôn đặt sự tin tưởng của khách hàng lên hàng đầu, luôn hướng đến việc mang sản phẩm tốt nhất đến cho khách hàng

hZWYm5dkmnKWlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdpnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
LIFULL Tech Vietnam
Followers
3
Views
1,470
Phuc Pham Minh's picture
Compensation at FWD Vietnam
Wrote a review about FWD Vietnam
5.0
Pros

Good HR sẻvice

Cons

high workload

hZWYm5dkmnKWlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpVgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
FWD Vietnam
Followers
2,788
Views
261,378
Wrote a review about Servier Vietnam
5.0
Pros

Friendly and also Professional environment Good teammates

Cons

High requirement Sale and time pressure

hZWYm5dkmnKWlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tn5plnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Servier Vietnam
Followers
86
Views
15,323
hZWYm5dlkWmampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...