Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5Rkl26dmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Wrote a review about Eurowindow JSC
5.0
Pros

Nếu bạn muốn học hỏi và tìm kiếm một môi trường làm việc gắn bó lâu dài thì Eurowindow chính là lựa chọn không tồi.

Cons

Luôn luôn phải thử thách và vượt qua bản thân bằng nỗ lực cao nhất.

hZWXm5Rkl26dmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmptonKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Eurowindow JSC
Followers
128
Views
15,623
Duyen Do's picture
Learning & OD Assistant Manager at Chubb Life Vietnam
Wrote a review about Chubb Life Vietnam
5.0
Pros

- Ethical

Cons

Have Coffee Lounge but not have pantry area

hZWXm5Rkl26dmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmZxhnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Chubb Life Vietnam
Followers
32
Views
10,537
Wrote a review about Square Group
4.0
Pros

Trusted leadership, energetic working environment, friendly and crazy colleagues

Cons

N/A

hZWXm5Rkl26dmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmZhnnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Square Group
Followers
177
Views
14,615
Lazy Load...