Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xnk3Gcm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Thang Le Tan's picture
BrSE at Lifull Tech Vietnam
Wrote a review about LIFULL Tech Vietnam
5.0
Pros

- Công ty quan tâm nhân viên, nhân viễn dễ dàng bày tỏ nguyện vọng với công ty

Cons

- Ở Nhật đây là một công ty lớn và nổi tiếng, nhưng ở Việt Nam nhiều người còn chưa biết đến

hZWZl5xnk3GcmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UmZVgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
LIFULL Tech Vietnam
Followers
9
Views
7,516
Wrote a review about GELEX GROUP
5.0
Pros

Ban Lãnh đạo quan tâm và đầu tư cho môi trường làm việc, chế độ phúc lợi,

Cons

Mỗi cá nhân CBNV phải luôn nỗ lực để đổi mới, sáng tạo mỗi ngày

hZWZl5xnk3GcmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UmJ1onKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
GELEX GROUP
Followers
4
Views
539
Nguyet Nguyen's picture
HR Manager at AB InBev
Wrote a review about AB InBev
5.0
hZWZl5xnk3GcmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Ul5xonKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
AB InBev
Followers
28
Views
33,861
hZWZl5xnk3Gcm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...