Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRjl22VnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Wrote a review about CEN GROUP .JSC
5.0
Pros

Rất nhiều hoạt động nội bộ, chế độ đãi ngộ tốt, linh hoạt. Sếp gần gũi thân thiện

Cons

mất thời gian để bắt nhịp tốc độ tại đây

hZWYmJRjl2qWlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnpZjnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
CEN GROUP .JSC
Followers
2
Views
848
Kieu Lam's picture
Equipment Manager at Maersk Vietnam Limited
Wrote a review about MAERSK
5.0
Pros

Empowerment is something very different here, employees are empowered to decide basing on what they are trained. It's

Cons

You need to be active and energetic enough to catch up the speed and adapt with this environment. It changes fast, so

hZWYmJRjl2qWlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnZlgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
MAERSK
Followers
427
Views
9,853
Ánh Ấm Áp's picture
Truyền Thông - Đào Tạo at Sài Gòn Food
Wrote a review about Sài Gòn Food
5.0
Pros

Lãnh đạo xuất sắc sẽ cho bạn cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp

Cons

Sài Gòn Food là môi trường làm việc thử thách và nhiều hứng thú cho bạn trẻ thích sáng tạo và năng động.

hZWYmJRjl2qWlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm5pmnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Sài Gòn Food
Followers
7
Views
6,129
hZWYmJRjl22VnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...