Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZnlWqYmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Wrote a review about Fashion Garments Vietnam
5.0
Pros

MANAGER IS REALLY GOOD

Cons

NOTHING

hZWYmZZnlHCdk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tn5xinKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Fashion Garments Vietnam
Followers
533
Views
502,264
Tick Ken's picture
LEGAL at CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT (VIETCREDIT)
Wrote a review about Công ty Tài chính VietCredit
5.0
Pros

Minh bạch & đáng tin cậy

Cons

Nothing

hZWYmZZnlHCdk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tn5tpnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Công Ty Tài Chính VietCredit
Followers
11
Views
11,251
Wrote a review about Tập đoàn Kim Tín
4.0
Pros

Anh chị nhân viên vui vẻ, nhiệt tình hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực tập

Cons

Khối lượng công việc việc nhiều, hơi áp lực tuy nhiên nó lại là yếu tố giúp tôi rèn luyện, được học tập nhiều hơn và

hZWYmZZnlHCdk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tnp1jnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Tập đoàn Kim Tín
Followers
5
Views
6,830
hZWYmZZnlWqYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...