Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5hokXKUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Hoàng Nguyễn's picture
Technical Manager (Direct Farm) at De Heus
Wrote a review about De Heus LLC
5.0
Pros

Gia nhập vào công ty từ năm 2014, là một nhân viên khi chuyển đổi môi trường làm việc, chắc chắn sẽ có nhiều thử thách

Cons

Văn hóa làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, đồng nghiệp dễ dàng chia sẻ và hỗ trợ nhau khi cần nâng cao tinh thần làm

hZWYl5hokXCYnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnpZgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
De Heus LLC
Followers
3
Views
2,960
Thy Tran's picture
Media at novaon
Wrote a review about UNICONS
5.0
Pros

CULTURE! Employees and Management that genuinely care about the customer, the company and (most importantly) each other.

Cons

If you want to challenge yourself and grow, this is a great place. We are moving very fast, which is why we are growing

hZWYl5hokXCZk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnJpgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
UNICONS
Followers
5
Views
2,106
Wrote a review about TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
5.0
Pros

- Là quy mô Tập đoàn lớn, hơn 3.500 người.

Cons

Địa điểm làm việc cách xa trung tâm.

hZWYl5hokXCZk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm5pgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Followers
43
Views
8,662
hZWYl5hokXKUnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...