Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnppjk3GWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Linh Nguyen Thuy's picture
PR & Branding Specialist at Bao Viet Securities
Wrote a review about Chứng Khoán Bảo Việt
5.0
Pros

Công ty có các chính sách tốt, tạo điều kiện cho CBNV phát triển, có các chương trình xuyên suốt trong năm để tăng tình

Cons

Luôn luôn phải vận động & sáng tạo

hZWXnppjk3GUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm5ZnnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Chứng Khoán Bảo Việt
Followers
50
Views
40,515
Vân Anh Lê's picture
HRBP Executive at Gamuda Land (HCMC)
Wrote a review about Gamuda Land in Vietnam
5.0
Pros

Gamuda Land provide good environment not only for resident but also for emloyees. These training courses were helpful

Cons

Gamuda Land give me an opportunity for working independently. I have a change to improve my strong, working skill.

hZWXnppjk3GUnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tmp1inKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Gamuda Land In Vietnam
Followers
88
Views
25,617
Wrote a review about KUEHNE + NAGEL
5.0
Pros

Good

Cons

Good

hZWXnppjk3GUnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmpZinKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
KUEHNE + NAGEL
Followers
98
Views
30,965
hZWXnppjk3GWlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...