Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn5lml2ybk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Duy Hoang's picture
Human Resource Assistant at SUNGROUP
Wrote a review about Tập đoàn Sun Group
5.0
Pros

Quyền lợi nhân sự được đề cao

Cons

Được thử thách nhiều đầu công việc

hZWYnp1olXKYm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UmJVnnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Tập đoàn Sun Group
Followers
117
Views
21,340
Nguyet Nguyen's picture
HR Manager at AB InBev
Wrote a review about AB InBev
5.0
hZWYnp1olXKYm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Ul5xonKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
AB InBev
Followers
28
Views
28,107
Liên Phan's picture
Planning at Acecook Việt nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Wrote a review about Acecook Vietnam
5.0
Pros

Acecook việt Nam, đó là "Người tình đầu tiên" và cũng là "Mái ấm Hạnh phúc" của tôi.

Cons

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, trước các đối thủ ngày một lớn mạnh đã đặt ra cho Acecook nhiều thách

hZWYnp1olXKYnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Ul5pknKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Acecook Vietnam
Followers
392
Views
66,269
hZWYn5lml2ybk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...