Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1mkm-Vk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

5.0
Pros

Tôi thích công việc này vì môi trường làm việc chuyên nghiệp, động lực phấn đấu

Cons

Giúp cải thiện nhiều kỹ năng

hZWYnJ1mkmuclZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Ul5xlnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Xuan Dinh Diem's picture
Software Developer at LIFULL Tech Vietnam
Wrote a review about LIFULL Tech Vietnam
5.0
Pros

Công ty luôn cố gắng thay đổi để mang đến những điều tốt hơn cho nhân viên.

Cons

Công ty luôn đặt sự tin tưởng của khách hàng lên hàng đầu, luôn hướng đến việc mang sản phẩm tốt nhất đến cho khách hàng

hZWYnJ1mkmuclZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdpnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
LIFULL Tech Vietnam
Followers
3
Views
3,000
Tong Truong Thanh's picture
Customer Service at REE Solar Energy
Wrote a review about REE CORPORATION
5.0
Pros

Very friendly colleagues, good working environment

Cons

clear promotion opportunities, well-trained

hZWYnJ1mkmuclZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpZmnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
The transition to the next generation 2020
REE CORPORATION
Followers
5
Views
7,888
hZWYnJ1mkm-Vk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...