Xựng xây Thương hiệu Nhà tuyển dụng vững mạnh

Xây dựng Định vị Thương hiệu NTD

Kết hợp kinh nghiệm dày dặn, góc nhìn độc đáo & dữ liệu khảo sát để giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược nhân tài hiệu quả từ nội bộ tới bên ngoài.

Quáng bá Thương hiệu NTD

Đồng hành cùng doanh nghiệp lên ý tưởng sáng tạo, sản xuất chất liệu truyền thông, tổ chức hoạt động quảng bá Thương hiệu Nhà tuyển dụng & gắn kết nhân viên.

Tại sao nên đồng hành cùng Anphabe để đẩy mạnh Thương hiệu Nhà tuyển dụng?

Thấu hiểu nhu cầu & động lực của người đi làm từ nguồn dữ liệu khảo sát nhân sự hằng năm

Cung cấp giải pháp toàn diện từ chiến lược đến ý tưởng & thực thi

Định kỳ đo lường & đánh giá sức hấp dẫn Thương hiệu Nhà tuyển dụng

Anphabe đồng hành cùng doanh nghiệp dựng xây Thương hiệu Nhà tuyển dụng vững mạnh

Dự án tiêu biểu

Định vị THNTD Suntory Pepsico Vietnam
Định vị THNTD FE Credit
Định vị THNTD Néstle
Định vị THNTD  Prudential

Chuỗi sản phẩm quảng bá Thương hiệu NTD

Tôi Yêu Nơi Tôi Làm - Lixil
Thành công không khó - Néstle
Zombie công sở
Định vị THNTD
 Prudential
Thành Công Không Khó– Cargil
Quảng bá THNTD – AIA

© Copyright 2022 Anphabe. All Rights Reserved.