Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xjl2malpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

TOP 50 THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG HẤP DẪN VỚI SINH VIÊN VIỆT NAM 2022​

Danh sách Top 50 Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn Với Sinh Viên Việt Nam 2022 dựa trên kết quả bình chọn của 13,667 sinh viên thuộc 10 khối ngành đến từ 120 trường đại học trên toàn quốc.

Khảo sát Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn Với Sinh Viên Việt Nam là nguồn thông tin đáng tin cậy về xu hướng nhân sự dành cho các doanh nghiệp muốn tìm hiểu & thu hút nhân sự trẻ Gen Z. Khảo sát được tổ chức mỗi hai năm một lần bởi Anphabe với sự đồng hành của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp. Hồ Chí Minh (SAC).

Phương pháp xếp hạng Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn được thực hiện dựa trên các kết quả bình chọn của sinh viên Việt Nam về từng THNTD qua 5 giai đoạn hấp dẫn nhân tài: Awareness - Nhận biết, Interest - Quan tâm, Action - Sẵn sàng ứng tuyển, Desire - Khát khao và 1st choice - Ưu tiên chọn. Từ các dữ liệu thực tế này, INTAGE VIỆT NAM - đơn vị tư vấn nghiên cứu đồng hành cùng Anphabe cũng hỗ trợ cung cấp chỉ số tầm quan trọng của mỗi giai đoạn để đảm bảo kết quả xếp hạng tổng hợp khách quan và chuyên nghiêp.

Để tham gia khảo sát Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn Với Sinh Viên Việt Namđo lường sức khỏe THNTD chuyên sâu, vui lòng liên hệ Anphabe để được tư vấn:
Điện thoại: (+84 28) 6268 2222
Email: clientsolution@anphabe.com

hZWZl5xjl2malpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...