Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZgmHCVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Dai-ichi Life Việt Nam

Lifetime Partner

Dai-ichi Life Vietnam was established in January of 2007 as the first foreign market of Dai-ichi Life Group, and now becomes one of market lead of Life Insurance industry in Vietnam.

  • hZWXnpZgmHCVm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbZ1ub7Cx
2018

Company activity

NGÀY HỘI NGHỀ NGHIỆP SINH VIÊN TP. HCM 2018 - 06/2018

By: Dai-ichi Life Việt Nam | Posted: Mon, 10/15/2018 - 14:56

Ngày 3/6/2018, tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM đã diễn ra Ngày hội Nghề nghiệp Sinh viên TP. HCM 2018. Tham gia Ngày hội, hai gian hàng của Dai-ichi Life Việt Nam đã thu hút hàng nghìn sinh viên đến tham quan và tìm hiểu các vị trí tuyển dụng cũng như tham gia hoạt động: Vòng quay may mắn, Tư vấn nghề nghiệp, Tư vấn hồ sơ ứng viên… Đã có hơn 400 sinh viên nộp phiếu thông tin ứng viên với mong muốn được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Dai-ichi Life Việt Nam.Ngày hội Nghề nghiệp Sinh viên TP. HCM là hoạt động quy mô, do Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên – Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tổ chức

Hai gian hàng của Dai-ichi Life Việt Nam thu hút hàng nghìn sinh viên đến tham quan và tìm hiểu cơ hội việc làm

Comment

hZWXnpZgmHCVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGOfaWKhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWRml5mbnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYaGv4w..
hZWXnpZgmHCVm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...