Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRkkXCdl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Bí quyết 6P khi đi xin việc

Answer hZWYmJRkkXCdlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnZaTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Bui's picture
1467022063

Dưới đây là sáu yếu tố trong bí quyết 6P giúp bạn cải thiện kiến thức cũng như các kỹ năng săn việc hiệu quả nhất:

1. Positioning - Định vị
Bước đầu tiên để thực thi một chiến dịch săn việc thành công là nhận ra những gì khiến bạn trở thành một ứng viên độc nhất vô nhị. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra một thông điệp hay yếu tố nhận dạng thực sự nổi bật và đáng nhớ, qua đó giúp bạn trở nên khác biệt so với các bản sơ yếu lý lịch khác trên bàn nhà tuyển dụng.

2. Process - Tiến trình
Những hành động mau lẹ nắm bắt các cơ hội mới là để nhận ra các nhà tuyển dụng mục tiêu của bạn và sau đó định hình rõ nhu cầu của họ trên phương diện làm thế nào bạn có thể chứng tỏ mình nổi bật hơn những người khác. Tốt hơn hết, hãy tìm kiếm một công ty, nơi mà bạn tự tin rằng mình có thể tạo ra những tác động tích cực lên họ.

3. Persistence and Perseverance - Bền bỉ và kiên trì
Để đạt được một kết quả công việc tốt đòi hỏi ở bạn một chuỗi các hành động tổng thể chứ không đơn thuần nộp bộ hồ sơ hay gửi trực tuyến. Sẽ tốt nhất nếu bạn chủ động tìm hiểu các nhà quản lý tuyển dụng và trực tiếp nói chuyện với họ. Hành động này sẽ được một chú ý nhiều hơn và bạn sẽ có được những ấn tượng tốt, tin cậy hơn.

4. Performance and Presentation – Hành động và Giới thiệu
Hãy đảm bảo rằng bản sơ yếu lý lịch thể hiện rõ những điểm mạnh, sở trường và kỹ năng của bạn. Nếu có thể chứng minh các năng lực của mình thông qua những thông tin, tài liệu cụ thể, bạn đã thể hiện được sự sáng tạo của mình cũng như một gia tài kiến thức tuyệt vời.

5. Personality - Đặc tính cá nhân
Để chứng minh năng lực và tạo ra sự tin cậy trong mắt nhà tuyển dụng không phải là công việc dễ. Nếu bạn may mắn có những liên lạc trực tiếp với các nhà tuyển dụng tiềm năng, hãy làm cho họ có thể biết về bạn nhiều nhất và tạo lòng tin từ phía họ.

6. Pricing - Định giá
Nếu nhà tuyển dụng chưa hỏi mức lương mong muốn, bạn đừng đề cập đến vấn đề này vội. Khi bắt đầu đề cập đến tiền lương, bạn nên đưa ra một khoảng nhất định về lương chứ không phải những con số cụ thể nào đó. Đồng thời, hãy cho nhà tuyển dụng thấy đây là một vấn đề có thể thoả thuận không khó khăn.

(st)

Answer hZWYmJRkkXCdlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnZaTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJRkkXCdl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...