Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pll2qYnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Khi tưởng thưởng, hãy xem nhân viên là khách hàng thay vì tư duy công ty cho bạn cái này, cái kia

Answer hZWXn5pll2qYnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZmJuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1571818466

Tại Sanofi, tưởng thưởng để tạo sự cân bằng, tạo động lực và quan trọng nhất là tạo sự gắn kết. Khi tưởng thưởng, hãy xem nhân viên là khách hàng thay vì tư duy công ty cho bạn cái này, cái kia.

🔸Khi xây dựng những chính sách tưởng thưởng dù cũ hay mới, công ty cần đáp ứng được nhu cầu của từng đối tượng nhân viên. Ở góc độ người làm nhân sự, hãy thoát ra tư tưởng: Công ty cho nhân viên cái này, cái kia. Hãy xem nhân viên là khách hàng của mình, từ đó cung cấp những phúc lợi tưởng thưởng phù hợp nhất.

🔸Ví dụ, khi nói về Bảo hiểm với các bạn trẻ sẽ không hứng thú, nhưng nếu nói về các chính sách thiên về phục vụ đời sống cá nhân họ sẽ cực kỳ phấn khích. Chẳng hạn, Sanofi có chương trình: “Tạo dựng môi trường làm việc mang tính linh hoạt” trong đó, nhân viên sẽ có 1 ngày làm việc tại bất kỳ nơi đâu. Hoặc chương trình tặng thêm 3 ngày ‘Personal Care Leave” để nhân viên có thể thời gian chăm sóc sắc đẹp, đưa thú cưng đi khám sức khỏe.v.v.

🔸Hãy nhớ rằng, của cho không bằng cách cho và cách công ty tưởng thưởng để họ sở hữu nó chứ không phải là công ty ban tặng.

Bà Lê Ngọc Thiên Phương – Giám đốc Nhân sự Sanofi Đông Dương chia sẻ tại tọa đàm: Thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp bằng những phúc lợi ý nghĩa, trong khuôn khổ Hội nghị Nguồn Nhân Lực Hạnh Phúc 2019.


Answer hZWXn5pll2qYnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZmJuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pll2qYnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...