Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZlgkmqVk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Đắc Nguyên's picture

Đắc Nguyên

Kinh doanh at Đắc Nguyên
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Đắc Nguyên

 • See who you and Đắc Nguyên know in common
 • Follow Đắc Nguyên's online activities
 • Contact Đắc Nguyên directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Đắc Nguyên? View more »

Overview

 • Current:
  Kinh doanh at Đắc Nguyên

Summary

Đắc Nguyên - chuyên cung cấp tất cả các sản phẩm về Phúc Bồn Tử. Địa chỉ 14-04 Đường số 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM. SĐT 0838 16 0480. Website: https://dacnguyen.vn

 • Job Function:
  Admin/Clerical/Translator
 • Industries:
  Arts/Design
 • Specialities:
  Đắc Nguyên - chuyên cung cấp tất cả các sản phẩm về Phúc Bồn Tử. Địa chỉ 14-04 Đường số 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM. SĐT 0838 16 0480. Website: https://dacnguyen.vn
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • Kinh doanh

  Đắc Nguyên
  April 2012 - Present (9 years 8 months)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Đắc Nguyên - chuyên cung cấp tất cả các sản phẩm về Phúc Bồn Tử. Địa chỉ 14-04 Đường số 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM. SĐT 0838 16 0480. Website: https://dacnguyen.vn

View Đắc Nguyên's full profile to...

 • See who you and Đắc Nguyên know in common
 • Follow Đắc Nguyên's online activities
 • Contact Đắc Nguyên directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Đắc Nguyên? View more »

hZWYmZlgkmqVk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...