Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRnmm-cmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Lê Nam's picture

Lê Nam

movie at Công ty Adcentral
Thanh Hoa (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Lê Nam

 • See who you and Lê Nam know in common
 • Follow Lê Nam's online activities
 • Contact Lê Nam directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Lê Nam? View more »

Overview

 • Current:
  Quản lý at Công ty Adcentral
 • Education:
  • Đại học Luật Hà Nội, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Customer Service
 • Industries:
  TV/Media/Publishing
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Quản lý

  Công ty Adcentral
  April 2010 - Present (12 years 7 months)

Education

 • Đại học Luật Hà Nội (Vietnam)

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Tôi là Lê Nam, ở Công ty Adcentral chuyên tổ chức sự kiện ở Thanh Hóa và làm video phục vụ cho các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lớn.

  Tôi có 12 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ. Đại dịch quét qua, khiến mọi thứ khó khăn hơn. Nhưng tôi tin cái gì cũng có điểm kết thúc của nó, và kiên trì chờ đợi....

  Tôi có thói quen hay viết lách (trên trang cá nhân Facebook) chụp ảnh (chủ yếu đề tài nông nghiệp, nông thôn, nông dân) và làm video phản ánh về những vẫn đề mang hơi thở cuộc sống hiện tại.

  Hiện nay, tôi đang xây dựng Khóa học làm video doanh nghiệp nhằm giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ biết cách tự sản xuất được nội dung video để phục vụ cho công việc và kinh doanh. Công việc này cần nhiều nguồn lực, sức lực và tài lực. Nhà đầu tư nào quan tâm, bạn nào có cùng hệ với mình, xin mời tham gia dự án này.

  Hãy liên hệ với Lê Nam qua địa chỉ Email: contact@adcentral.vn

  Trân trọng cảm ơn

View Lê Nam's full profile to...

 • See who you and Lê Nam know in common
 • Follow Lê Nam's online activities
 • Contact Lê Nam directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Lê Nam? View more »

hZWYnJRnmm-cmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...