Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm51pk3KalJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Đặng Thị Mỹ Uyên's picture

Đặng Thị Mỹ Uyên

Technical Telecom Support
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Đặng Thị Mỹ Uyên

 • See who you and Đặng Thị Mỹ Uyên know in common
 • Follow Đặng Thị Mỹ Uyên's online activities
 • Contact Đặng Thị Mỹ Uyên directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Đặng Thị Mỹ Uyên? View more »

Overview

 • Current:
  Technical Telecom Support at CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ COSMICA

Summary

 • Job Function:
  IT/Technical
 • Industries:
  IT - Hardware/Networking
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Technical Telecom Support

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ COSMICA
  April 2017 - May 2018 (1 year 1 month)

Personal Information

View Đặng Thị Mỹ Uyên's full profile to...

 • See who you and Đặng Thị Mỹ Uyên know in common
 • Follow Đặng Thị Mỹ Uyên's online activities
 • Contact Đặng Thị Mỹ Uyên directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Đặng Thị Mỹ Uyên? View more »

hZWYm51pk3KalJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...