Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpxmmnKUnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Đặng Thị Ngọc Lan's picture

Đặng Thị Ngọc Lan

Senior Sale Executive
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Đặng Thị Ngọc Lan

 • See who you and Đặng Thị Ngọc Lan know in common
 • Follow Đặng Thị Ngọc Lan's online activities
 • Contact Đặng Thị Ngọc Lan directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Đặng Thị Ngọc Lan? View more »

Overview

 • Current:
  Senior Sale Executive at QUỐC AN COOPERATION

Summary

 • Job Function:
  Legal
 • Industries:
  Legal/Marketing Research/Consulting
 • Job Level:
  Entry Level

Experience

 • Senior Sale Executive

  QUỐC AN COOPERATION
  November 2017 - Present (6 years 5 months)

Personal Information

View Đặng Thị Ngọc Lan's full profile to...

 • See who you and Đặng Thị Ngọc Lan know in common
 • Follow Đặng Thị Ngọc Lan's online activities
 • Contact Đặng Thị Ngọc Lan directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Đặng Thị Ngọc Lan? View more »

hZWZlpxmmnKUnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...