Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5ximG-Ul5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Aqua City lequangthanh's picture

Aqua City lequangthanh

Aqua City lequangthanh at Aqua City lequangthanh
Dong Nai (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Aqua City lequangthanh

 • See who you and Aqua City lequangthanh know in common
 • Follow Aqua City lequangthanh's online activities
 • Contact Aqua City lequangthanh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Aqua City lequangthanh? View more »

Overview

 • Current:
  Aqua City lequangthanh at Aqua City lequangthanh
 • Education:
  • ba ria

Summary

 • Job Function:
  Admin/Clerical/Translator
 • Industries:
  Advertising/PR
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • Aqua City lequangthanh

  Aqua City lequangthanh
  November 2004 - Present (19 years 11 months)

Education

 • ba ria

Additional Information

 • Groups and Associations:
  "Cập nhật THÔNG TIN - GIÁ BÁN Aqua City mới nhất 2021. Kèm theo PHÂN TÍCH mua ở và mua đầu tư dự án Aqua City Đồng Nai từ Lê Quang Thành.
  #aquacity
  địa chỉ Hương Lộ 2, Xã Long Hưng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  SĐT 0706271694"
 • Honors and Awards:

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  #aquacity
  Hương Lộ 2, Xã Long Hưng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  0975442140

View Aqua City lequangthanh's full profile to...

 • See who you and Aqua City lequangthanh know in common
 • Follow Aqua City lequangthanh's online activities
 • Contact Aqua City lequangthanh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Aqua City lequangthanh? View more »

hZWZl5ximG-Ul5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...