Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJRhlHKWl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Đất nền căn hộ TPHCM's picture

Đất nền căn hộ TPHCM

CEO at Đất nền căn hộ TPHCM
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Đất nền căn hộ TPHCM

 • See who you and Đất nền căn hộ TPHCM know in common
 • Follow Đất nền căn hộ TPHCM's online activities
 • Contact Đất nền căn hộ TPHCM directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Đất nền căn hộ TPHCM? View more »

Overview

 • Current:
  Giám đốc kinh doanh at Đất nền căn hộ TPHCM
 • Education:
  • Havard University

Summary

 • Job Function:
  Marketing
 • Industries:
  Finance/Investment
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Giám đốc kinh doanh

  Đất nền căn hộ TPHCM
  February 2010 - Present (14 years 8 months)

Education

 • Havard University

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Đất nền căn hộ TPHCM là kênh thông tin tổng hợp các dự án đất nền, căn hộ, tin tức bất động sản mới nhất tại Tp.HCM, nội dung luôn được cập nhật liên tục.

View Đất nền căn hộ TPHCM's full profile to...

 • See who you and Đất nền căn hộ TPHCM know in common
 • Follow Đất nền căn hộ TPHCM's online activities
 • Contact Đất nền căn hộ TPHCM directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Đất nền căn hộ TPHCM? View more »

hZWZmJRhlHKWl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...