Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn5pimGycmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hậu Bùi's picture

Hậu Bùi

Accoutant at công ty cổ phần Hùng Chiến
Hải Dương (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about Hậu Bùi

 • See who you and Hậu Bùi know in common
 • Follow Hậu Bùi's online activities
 • Contact Hậu Bùi directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hậu Bùi? View more »

Overview

 • Current:
  Accoutant at công ty cổ phần Hùng Chiến
 • Education:
  • Đại học kinh tế quốc dân, Vietnam
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Accounting/Auditing
 • Job Level:
  Entry Level

Experience

 • Accoutant

  công ty cổ phần Hùng Chiến
  October 2010 - Present (13 years 2 months)

Education

 • Đại học kinh tế quốc dân (Vietnam)

Personal Information

View Hậu Bùi's full profile to...

 • See who you and Hậu Bùi know in common
 • Follow Hậu Bùi's online activities
 • Contact Hậu Bùi directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hậu Bùi? View more »

hZWYn5pimGycmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...