Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRlk26UnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Cảnh Nguyễn's picture

Cảnh Nguyễn

at Điền Quân M&E
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Cảnh Nguyễn

 • See who you and Cảnh Nguyễn know in common
 • Follow Cảnh Nguyễn's online activities
 • Contact Cảnh Nguyễn directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Cảnh Nguyễn? View more »

Overview

 • Current:
  at Điền Quân M&E
 • Education:
  • Đại Học Nguyễn Tất Thành
  • THPT iagrai

Summary

Hòa đồng thân thiện với mọi người, vui tính, giản dị ko cầu kỳ

 • Job Function:
  IT/Technical
 • Industries:
  Telecommunications, IT - Hardware/Networking, TV/Media/Publishing

Experience

 • Điền Quân M&E

Education

 • Đại Học Nguyễn Tất Thành

 • THPT iagrai

Personal Information

View Cảnh Nguyễn's full profile to...

 • See who you and Cảnh Nguyễn know in common
 • Follow Cảnh Nguyễn's online activities
 • Contact Cảnh Nguyễn directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Cảnh Nguyễn? View more »

hZWYnZRlk26UnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...