Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5hokXCYm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

chuyennghiep dich's picture

chuyennghiep dich

Quang Binh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about chuyennghiep dich

 • See who you and chuyennghiep dich know in common
 • Follow chuyennghiep dich's online activities
 • Contact chuyennghiep dich directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this chuyennghiep dich? View more »

Summary

 • Job Function:
  Other
 • Job Level:
  Manager

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:
  Dịch thuật chuyên nghiệp - MIDtrans là chuyên trang về các giải pháp ngôn ngữ toàn diện: biên dịch, phiên dịch, hợp pháp lãnh sự.

Personal Information

View chuyennghiep dich's full profile to...

 • See who you and chuyennghiep dich know in common
 • Follow chuyennghiep dich's online activities
 • Contact chuyennghiep dich directly

VIEW FULL PROFILE

Not this chuyennghiep dich? View more »

hZWYl5hokXCYm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...