Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xjlm6bk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Cường Đội zuu's picture

Cường Đội zuu

Công ty bảo vệ tại đà nẵng
Da Nang (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Cường Đội zuu

 • See who you and Cường Đội zuu know in common
 • Follow Cường Đội zuu's online activities
 • Contact Cường Đội zuu directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Cường Đội zuu? View more »

Overview

 • Current:
  Bảo vệ tại đà nẵng at Công ty bảo vệ Thắng Lợi tại đà nẵng
 • Education:
  • trường đời

Summary

 • Job Function:
  Admin/Clerical/Translator
 • Industries:
  Fashion/Luxury Goods & Jewelry
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Bảo vệ tại đà nẵng

  Công ty bảo vệ Thắng Lợi tại đà nẵng
  January 2022 - Present (2 years 6 months)

Education

 • trường đời

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Công ty bảo vệ chuyên nghiệp nhất tại đà nẵng, là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp được thành lập đầu tiên tại Miền Trung – 15/8/2003. Để biết thêm thông tin xin quý khách click vào website tại phía dưới đây:
  website: https://thangloidanang.com.vn/

View Cường Đội zuu's full profile to...

 • See who you and Cường Đội zuu know in common
 • Follow Cường Đội zuu's online activities
 • Contact Cường Đội zuu directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Cường Đội zuu? View more »

hZWZl5xjlm6bk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...