Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pmk2uWl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hoang Trong's picture

Hoang Trong

Nhân viên at FPT Hanh CHinh ( FHO)
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Hoang Trong

 • See who you and Hoang Trong know in common
 • Follow Hoang Trong's online activities
 • Contact Hoang Trong directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hoang Trong? View more »

Overview

 • Current:
  Nhân viên at FPT Hanh CHinh ( FHO)
 • Past:
  • Khám và điều trị bệnh phụ khoa nam khoa bệnh xã hội at ITS
 • Education:
  • Đại học Sư phạm TPHCM, Vietnam
  • Đại học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam

Summary

Phòng khám đa khoa Đại Đông là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín tại TPHCM

 • Job Function:
  Other
 • Industries:
  Education/Training, Securities & Trading
 • Specialities:
  Phòng khám đa khoa Đại Đông là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín tại TPHCM
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Nhân viên

  FPT Hanh CHinh ( FHO)
  July 2014 - Present (6 years 2 months)
 • Khám và điều trị bệnh phụ khoa nam khoa bệnh xã hội

  ITS
  August 2014 - November 2016 (2 years 3 months)

Education

 • Đại học Sư phạm TPHCM (Vietnam)

 • Đại học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh (Vietnam)

Personal Information

View Hoang Trong's full profile to...

 • See who you and Hoang Trong know in common
 • Follow Hoang Trong's online activities
 • Contact Hoang Trong directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hoang Trong? View more »

hZWXn5pmk2uWl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...