Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpZjkmyal5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

đại hà's picture

đại hà

quản lý at công ty tnhh đầu tư phát triển xd va tm đại dương
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about đại hà

 • See who you and đại hà know in common
 • Follow đại hà's online activities
 • Contact đại hà directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this đại hà? View more »

Overview

 • Current:
  quản lý at công ty tnhh đầu tư phát triển xd va tm đại dương

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Advertising/PR, Mechanical, FMCG - Household / Personal Care
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • quản lý

  công ty tnhh đầu tư phát triển xd va tm đại dương
  June 2013 - Present (10 years 8 months)

Personal Information

View đại hà's full profile to...

 • See who you and đại hà know in common
 • Follow đại hà's online activities
 • Contact đại hà directly

VIEW FULL PROFILE

Not this đại hà? View more »

hZWZlpZjkmyal5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...