Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpxpknGVlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

DATTHU ARCHITECTURE's picture

DATTHU ARCHITECTURE

Thiết kế kiến trúc at CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐẤT THỦ
Binh Duong (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about DATTHU ARCHITECTURE

 • See who you and DATTHU ARCHITECTURE know in common
 • Follow DATTHU ARCHITECTURE's online activities
 • Contact DATTHU ARCHITECTURE directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this DATTHU ARCHITECTURE? View more »

Overview

 • Current:
  Thiết kế kiến trúc at CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐẤT THỦ

Summary

 • Job Function:

Experience

 • Thiết kế kiến trúc

  CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐẤT THỦ
  June 2021 - Present (2 years 9 months)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Những công trình đẹp chất lượng - tối ưu chi phí - tiết kiệm thời gian là cam kết của đội ngũ kỹ sư, giám sát nhiều năm kinh nghiệm đến từ Đất Thủ. https://datthu.vn

View DATTHU ARCHITECTURE's full profile to...

 • See who you and DATTHU ARCHITECTURE know in common
 • Follow DATTHU ARCHITECTURE's online activities
 • Contact DATTHU ARCHITECTURE directly

VIEW FULL PROFILE

Not this DATTHU ARCHITECTURE? View more »

hZWZlpxpknGVlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...