Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn5lik26bl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

dũng lê hoàng's picture

dũng lê hoàng

Kiểm tra _ Điều hành Android at Trung Tâm Quản Lý Điều Hành Vận Tải Hành Khách Công Cộng Đồng Nai
Dong Nai (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about dũng lê hoàng

 • See who you and dũng lê hoàng know in common
 • Follow dũng lê hoàng's online activities
 • Contact dũng lê hoàng directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this dũng lê hoàng? View more »

Overview

 • Current:
  Kiểm tra _ Điều hành Android at Trung Tâm Quản Lý Điều Hành Vận Tải Hành Khách Công Cộng Đồng Nai
 • Education:
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ĐỒNG NAI., Vietnam
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Accounting/Auditing
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • Kiểm tra _ Điều hành Android

  Trung Tâm Quản Lý Điều Hành Vận Tải Hành Khách Công Cộng Đồng Nai
  June 2006 - Present (17 years 7 months)

Education

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ĐỒNG NAI. (Vietnam)

Personal Information

View dũng lê hoàng's full profile to...

 • See who you and dũng lê hoàng know in common
 • Follow dũng lê hoàng's online activities
 • Contact dũng lê hoàng directly

VIEW FULL PROFILE

Not this dũng lê hoàng? View more »

hZWYn5lik26bl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...