Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5polW6dm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

dodo Nguyễn Anh Phương Quỳnh's picture

dodo Nguyễn Anh Phương Quỳnh

Assistant Brand Manager at Acecook Viet Nam Join Stock Company
Ho Chi Minh (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about dodo Nguyễn Anh Phương Quỳnh

 • See who you and dodo Nguyễn Anh Phương Quỳnh know in common
 • Follow dodo Nguyễn Anh Phương Quỳnh's online activities
 • Contact dodo Nguyễn Anh Phương Quỳnh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this dodo Nguyễn Anh Phương Quỳnh? View more »

Overview

 • Current:
  Brand Executive at Acecook Viet Nam Join Stock Company
 • Past:
  • Media Executive at Acecook Viet Nam Join Stock Company
  • Marketing Research at Acecook Viet Nam Join Stock Company
 • Education:
  • O.U, Vietnam
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

4 năm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, đọc hiểu và phân tích số liệu
3 năm trong lĩnh vực media (planning), xử lý các vấn đề về quảng cáo, liên hệ agency, sản xuất TVC và viral clip
Hiện đang làm chuyên về nhãn hàng và các công việc liên quan đến nhãn hàng

 • Job Function:
  Market Research, Marketing
 • Industries:
  Food/Beverage/Dairy
 • Specialities:
  Đọc hiểu, phân tích số liệu
  Xử lý rủi ro liên quan đến media và brand
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Brand Executive

  Acecook Viet Nam Join Stock Company
  February 2016 - Present (4 years 7 months)
 • Media Executive

  Acecook Viet Nam Join Stock Company
  September 2012 - February 2016 (3 years 6 months)
 • Marketing Research

  Acecook Viet Nam Join Stock Company
  September 2008 - September 2012 (4 years 1 month)

Education

 • O.U (Vietnam)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Advertising, Movies and Drama
  Some comics and novels

View dodo Nguyễn Anh Phương Quỳnh's full profile to...

 • See who you and dodo Nguyễn Anh Phương Quỳnh know in common
 • Follow dodo Nguyễn Anh Phương Quỳnh's online activities
 • Contact dodo Nguyễn Anh Phương Quỳnh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this dodo Nguyễn Anh Phương Quỳnh? View more »

hZWXn5polW6dm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...