Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZpk3GXmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Đỗ Thị Thanh Vân's picture

Đỗ Thị Thanh Vân

Trưởng phòng kinh doanh, thiết kế nội thất at Công ty TNHH Kiểu Việt
Binh Dinh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Đỗ Thị Thanh Vân

 • See who you and Đỗ Thị Thanh Vân know in common
 • Follow Đỗ Thị Thanh Vân's online activities
 • Contact Đỗ Thị Thanh Vân directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Đỗ Thị Thanh Vân? View more »

Overview

 • Current:
  Trưởng phòng kinh doanh, thiết kế nội thất at Công ty TNHH Kiểu Việt
 • Education:
  • Đại học Quy Nhơn, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Management
 • Industries:
  Architecture/Interior Design, Arts/Design
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Trưởng phòng kinh doanh, thiết kế nội thất

  Công ty TNHH Kiểu Việt
  June 2008 - Present (11 years 11 months)

Education

 • Đại học Quy Nhơn (Vietnam)

Personal Information

View Đỗ Thị Thanh Vân's full profile to...

 • See who you and Đỗ Thị Thanh Vân know in common
 • Follow Đỗ Thị Thanh Vân's online activities
 • Contact Đỗ Thị Thanh Vân directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Đỗ Thị Thanh Vân? View more »

hZWXnpZpk3GXmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...