Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRll2-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Dương Minh Châu's picture

Dương Minh Châu

Kế toán
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Dương Minh Châu

 • See who you and Dương Minh Châu know in common
 • Follow Dương Minh Châu's online activities
 • Contact Dương Minh Châu directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Dương Minh Châu? View more »

Overview

 • Current:
  kế toán at Cong ty Co phan Xay dung va Kinh doanh Dia oc Hoang An

Summary

 • Job Function:
  Accounting/Finance
 • Industries:
  Accounting/Auditing
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • kế toán

  Cong ty Co phan Xay dung va Kinh doanh Dia oc Hoang An
  January 2015 - Present (7 years 9 months)

Personal Information

View Dương Minh Châu's full profile to...

 • See who you and Dương Minh Châu know in common
 • Follow Dương Minh Châu's online activities
 • Contact Dương Minh Châu directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Dương Minh Châu? View more »

hZWYnJRll2-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...