Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn51mkm6Ym5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Dương Như Ngọc's picture

Dương Như Ngọc

Nhân Viên PR - Content
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Dương Như Ngọc

 • See who you and Dương Như Ngọc know in common
 • Follow Dương Như Ngọc's online activities
 • Contact Dương Như Ngọc directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Dương Như Ngọc? View more »

Overview

 • Current:
  Nhân Viên PR - Content at HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ĐỒNG HỒ CÁC LOẠI

Summary

 • Job Function:
  Trade Marketing
 • Industries:
  Advertising/PR
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Nhân Viên PR - Content

  HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ĐỒNG HỒ CÁC LOẠI
  May 2017 - May 2018 (1 year)

Personal Information

View Dương Như Ngọc's full profile to...

 • See who you and Dương Như Ngọc know in common
 • Follow Dương Như Ngọc's online activities
 • Contact Dương Như Ngọc directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Dương Như Ngọc? View more »

hZWYn51mkm6Ym5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...