Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn5lkl2mYlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Duong Nguyen Thi Thuy's picture

Duong Nguyen Thi Thuy

Secretary of Director – BTS JSC
Ho Chi Minh (Vietnam) - 7 connections

JOIN Anphabe to know more about Duong Nguyen Thi Thuy

 • See who you and Duong Nguyen Thi Thuy know in common
 • Follow Duong Nguyen Thi Thuy's online activities
 • Contact Duong Nguyen Thi Thuy directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Duong Nguyen Thi Thuy? View more »

Overview

 • Current:
  Secretary of Director at BTS JSC
 • Past:
  • sale admin at Detail Architecture anh Interior
 • Education:
  • Vietnam, Vietnam
  • Ho Chi Minh city University of Technology, Vietnam
 • Connection:
  7 connection(s)

Summary

 • Job Function:
  Customer Service
 • Industries:
  Banking, Finance/Investment, Securities & Trading
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Secretary of Director

  BTS JSC
  August 2012 - Present (11 years 4 months)


  To be responsible for ensuring the efficiency of the administration of the Division, assisting the Director.
  To ensure that the day to day administrative needs are fulfilled
  To responsible for rendering secretarial and clerical service to the Director
  To record and transcribe minutes of meetings
  To draft routine or simple correspondence for the Director as assigned
  To type correspondence, memorandums, circulars, reports etc
  To open/dispatch mail relative to the division
  To maintain office supplies
  To perform special duties in relation with the division when requested

 • sale admin

  Detail Architecture anh Interior
  August 2009 - July 2012 (3 years)

  Tiếp điện thoại, xử lý thông tin cuộc gọi đến phòng Kinh doanh

  - Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, đối tác liên quan đến hoạt động kinh doanh, bán hàng của công ty.

  - Tiếp nhận thông tin đơn hàng/ hợp đồng/ đề nghị báo giá từ khách hàng.

  - Hỗ trợ nhân viên kinh doanh: Cung cấp số liệu bán hàng theo qui định công ty, Xử lý khiếu nại khách hàng khi sales ra ngoài thị trường thông tin về.

  - Thống kê số liệu bán hàng, báo cáo tình hình bán hàng đến quản lý hoặc Ban Giám đốc

  - Quản lý tài liệu, hồ sơ của phòng kinh doanh.

  - Tham gia các hoạt động marketing để quảng bá nhãn hiệu

Education

 • Vietnam (Vietnam)

  College , Business Management
  2010 - 2012
 • Ho Chi Minh city University of Technology (Vietnam)

  College , Food Technology
  2005 - 2009

Training/Certificate

 • Secretary and Assistant Director

  2009

  Certificate of Vietnam National University HCMC, Faculty of Economics

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Travel
  Cooking
  Shopping

View Duong Nguyen Thi Thuy's full profile to...

 • See who you and Duong Nguyen Thi Thuy know in common
 • Follow Duong Nguyen Thi Thuy's online activities
 • Contact Duong Nguyen Thi Thuy directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Duong Nguyen Thi Thuy? View more »

hZWYn5lkl2mYlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...