Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1mkm6ZlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Duyên Duyên's picture

Duyên Duyên

Cao đẳng at Công ty TNHH Dr. Oil Việt Nam
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Duyên Duyên

 • See who you and Duyên Duyên know in common
 • Follow Duyên Duyên's online activities
 • Contact Duyên Duyên directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Duyên Duyên? View more »

Overview

 • Current:
  Cao đẳng at Công ty TNHH Dr. Oil Việt Nam

Summary

 • Job Function:
  Admin/Clerical/Translator
 • Industries:
  Accounting/Auditing
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • Cao đẳng

  Công ty TNHH Dr. Oil Việt Nam
  January 2015 - Present (8 years)

Personal Information

View Duyên Duyên's full profile to...

 • See who you and Duyên Duyên know in common
 • Follow Duyên Duyên's online activities
 • Contact Duyên Duyên directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Duyên Duyên? View more »

hZWYnJ1mkm6ZlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...