Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xilm2bmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

fb88 tv's picture

fb88 tv

f88tv at COSFI Joint-Venture Company
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about fb88 tv

 • See who you and fb88 tv know in common
 • Follow fb88 tv's online activities
 • Contact fb88 tv directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this fb88 tv? View more »

Overview

 • Current:
  f88tv at COSFI Joint-Venture Company
 • Education:
  • MIT VIETNAM

Summary

 • Job Function:
  Admin/Clerical/Translator
 • Industries:
  Internet/Online Media
 • Job Level:
  Entry Level

Experience

 • f88tv

  COSFI Joint-Venture Company
  September 2010 - Present (14 years)

Education

 • MIT VIETNAM

Additional Information

 • Groups and Associations:
  Link dự phòng mới nhất 2021 vào Fb88 TIVI Được biết với nhiều người chơi casino online. Link f88tv hiện tại rất an toàn và vẫn hoạt động tốt. Bạn có thể tham gia chơi ngay ở Link Trên mà không cần truy cập qua các trang web trung gian.
 • Honors and Awards:
  Link dự phòng mới nhất 2021 vào Fb88 TIVI Được biết với nhiều người chơi casino online. Link f88tv hiện tại rất an toàn và vẫn hoạt động tốt. Bạn có thể tham gia chơi ngay ở Link Trên mà không cần truy cập qua các trang web trung gian.

Personal Information

View fb88 tv's full profile to...

 • See who you and fb88 tv know in common
 • Follow fb88 tv's online activities
 • Contact fb88 tv directly

VIEW FULL PROFILE

Not this fb88 tv? View more »

hZWZl5xilm2bmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...