Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnplnlWyUlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Giang Phan's picture

Giang Phan

Giám đốc bán hàng Miền Bắc at Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
Ha Noi (Vietnam) - 2 connections

JOIN Anphabe to know more about Giang Phan

 • See who you and Giang Phan know in common
 • Follow Giang Phan's online activities
 • Contact Giang Phan directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Giang Phan? View more »

Overview

 • Current:
  Giám đốc bán hàng Miền Bắc at Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
 • Past:
  • Giám đốc bán hàng Miền Bắc at Công ty TNHH Phân Phối SnB
  • Giám đốc bán hàng toàn quốc kênh GT at Công ty cổ phần đầu tư phát triển Delys
  • Giám đốc bán hàng at Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk)
  • Giám đốc bán hàng Miền Bắc at Công ty Mỹ phẩm Aria Việt Nam
  • Giám đốc bán hàng Miền Bắc at Công ty TNHH Unza Việt Nam
  • Giám đốc bán hàng at Công ty nước Laska
  • Giám đốc bán hàng at Công ty TNHH NGK Coca Cola Việt Nam / Coca – Cola Ngoc Hoi soft drinks Co., Ltd
 • Education:
  • Dai hoc Luat Ha Noi, Vietnam
  • Dai Hoc Thuong mai Ha Noi, Vietnam
 • Connection:
  2 connection(s)

Summary

 • Job Function:
  Sales
 • Industries:
  FMCG - Household / Personal Care
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Giám đốc bán hàng Miền Bắc

  Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
  August 2016 - Present (6 years 11 months)
 • Giám đốc bán hàng Miền Bắc

  Công ty TNHH Phân Phối SnB
  May 2015 - April 2016 (11 months)
 • Giám đốc bán hàng toàn quốc kênh GT

  Công ty cổ phần đầu tư phát triển Delys
  November 2013 - April 2015 (1 year 5 months)
 • Giám đốc bán hàng

  Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk)
  January 2013 - December 2013 (11 months)
 • Giám đốc bán hàng Miền Bắc

  Công ty Mỹ phẩm Aria Việt Nam
  June 2010 - December 2012 (2 years 6 months)
 • Giám đốc bán hàng Miền Bắc

  Công ty TNHH Unza Việt Nam
  September 2003 - July 2010 (6 years 11 months)
 • Giám đốc bán hàng

  Công ty nước Laska
  November 2002 - September 2003 (10 months)
 • Giám đốc bán hàng

  Công ty TNHH NGK Coca Cola Việt Nam / Coca – Cola Ngoc Hoi soft drinks Co., Ltd
  July 1995 - March 2002 (6 years 9 months)

Education

 • Dai hoc Luat Ha Noi (Vietnam)

 • Dai Hoc Thuong mai Ha Noi (Vietnam)

Personal Information

View Giang Phan's full profile to...

 • See who you and Giang Phan know in common
 • Follow Giang Phan's online activities
 • Contact Giang Phan directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Giang Phan? View more »

hZWYnplnlWyUlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...