Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnplklW-dk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Giang Phạm's picture

Giang Phạm

at Đội Cộng Tác Viên
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Giang Phạm

 • See who you and Giang Phạm know in common
 • Follow Giang Phạm's online activities
 • Contact Giang Phạm directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Giang Phạm? View more »

Overview

 • Current:
  at Đội Cộng Tác Viên
 • Past:
  • at UEH
 • Education:
  • UEH
  • University of Economics, HCMC
  • THPT Phước Thiền

Summary

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!

 • Job Function:
 • Industries:
  Entertainment

Experience

 • Đội Cộng Tác Viên
  January 2010 - January 2012 (2 years)
 • UEH

Education

 • UEH

 • University of Economics, HCMC

 • THPT Phước Thiền

Personal Information

View Giang Phạm's full profile to...

 • See who you and Giang Phạm know in common
 • Follow Giang Phạm's online activities
 • Contact Giang Phạm directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Giang Phạm? View more »

hZWYnplklW-dk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...