Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xnknKbmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hồ MInh Phụng's picture

Hồ MInh Phụng

Chuyên viên kinh tế at Ủy bân nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Quang Nam (Vietnam) - 2 connections

JOIN Anphabe to know more about Hồ MInh Phụng

 • See who you and Hồ MInh Phụng know in common
 • Follow Hồ MInh Phụng's online activities
 • Contact Hồ MInh Phụng directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hồ MInh Phụng? View more »

Overview

 • Current:
  Chuyên viên kinh tế at Quang Nam
 • Education:
  • Đại học kinh tế Đà Nẵng, Vietnam
 • Connection:
  2 connection(s)

Summary

 • Job Function:
  Human Resources
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Chuyên viên kinh tế

  Quang Nam
  November 2006 - Present (17 years 11 months)

Education

 • Đại học kinh tế Đà Nẵng (Vietnam)

Personal Information

View Hồ MInh Phụng's full profile to...

 • See who you and Hồ MInh Phụng know in common
 • Follow Hồ MInh Phụng's online activities
 • Contact Hồ MInh Phụng directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hồ MInh Phụng? View more »

hZWZl5xnknKbmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...