Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn5lml2ublpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hà Anh's picture

Hà Anh

Tư vấn sức khỏe at Phòng khám Kinh Đô
Bac Giang (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Hà Anh

 • See who you and Hà Anh know in common
 • Follow Hà Anh's online activities
 • Contact Hà Anh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hà Anh? View more »

Overview

 • Current:
  Tư vấn sức khỏe at Phòng khám Kinh Đô
 • Education:
  • THPH Thiên Đức

Summary

 • Job Function:
  IT/Technical, Marketing, Other
 • Industries:
  Advertising/PR, Health/Medical Care
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Tư vấn sức khỏe

  Phòng khám Kinh Đô
  May 2018 - Present (5 years 6 months)

Education

 • THPH Thiên Đức

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:
  Trang web http://tintucsuckhoe.website2.me là website chia sẻ và tư vấn các vấn đề về sức khỏe giới tính và sức khỏe sinh sản. Truy cập ngay website của chúng tôi để cập nhật những thông tin hữu ích.

Personal Information

View Hà Anh's full profile to...

 • See who you and Hà Anh know in common
 • Follow Hà Anh's online activities
 • Contact Hà Anh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hà Anh? View more »

hZWYn5lml2ublpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...