Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmphplG2Xk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hau tranquy's picture

Hau tranquy

real estate Broker at Intresco
Ho Chi Minh (Vietnam) - 38 connections

JOIN Anphabe to know more about Hau tranquy

 • See who you and Hau tranquy know in common
 • Follow Hau tranquy's online activities
 • Contact Hau tranquy directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hau tranquy? View more »

Overview

 • Current:
  Team Leader real estate Broker at Intresco
 • Past:
  • Trưởng phòng KHĐT / Quản lý sàn giao dịch BĐS at Cty Nhà Việt
  • Nhân viên của gateway at Công ty chuyển phát nhanh DHL
  • Nhân viên tư vấn Bảo Hiểm at cty Bảo hiểm nhân thọ AIA
 • Education:
  • Trường nghiệp Vụ Bưu điện, Vietnam
  • Học Viện Ngân Hàng, Vietnam
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Vietnam
 • Connection:
  38 connection(s)

Summary

1- 2000 - 2002: Nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ AIA
2- 2002 - 2008: Nhân viên cty chuyển phát nhanh DHL (phòng thông quan)
3- 2008 - 2010: Nhân viên cty Nhà Việt (trưởng phòng KHĐT, Quản lý sàn giao dịch BĐS)
4- 2010 - 1013: Nhân viên cty CP ĐT KD Nhà (trưởng nhóm kinh doanh)

 • Job Function:
 • Industries:
  Real Estate, Freight/Logistics, Banking
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Team Leader real estate Broker

  Intresco
  September 2010 - Present (8 years 5 months)
 • Trưởng phòng KHĐT / Quản lý sàn giao dịch BĐS

  Cty Nhà Việt
  June 2008 - April 2010 (1 year 10 months)
 • Nhân viên của gateway

  Công ty chuyển phát nhanh DHL
  August 2002 - August 2008 (6 years 1 month)
 • Nhân viên tư vấn Bảo Hiểm

  cty Bảo hiểm nhân thọ AIA
  July 2000 - July 2002 (2 years)

Education

 • Trường nghiệp Vụ Bưu điện (Vietnam)

 • Học Viện Ngân Hàng (Vietnam)

 • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên (Vietnam)

Training/Certificate

 • Chứng chỉ Giám sát bán hàng

 • Chứng chỉ MG BĐS

 • Chứng chỉ thẩm định giá BĐS

 • Chứng chỉ quản lý sàn giao dịch BĐS

 • Chứng chỉ khai báo Hải Quan

 • Chứng chỉ khai báo Hải Quan

 • Chứng chỉ B Anh Văn

Personal Information

View Hau tranquy's full profile to...

 • See who you and Hau tranquy know in common
 • Follow Hau tranquy's online activities
 • Contact Hau tranquy directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hau tranquy? View more »

Lazy Load...