Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnplkk2yanJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

PR Việt's picture

PR Việt

Công ty TNHH PR Việt
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about PR Việt

 • See who you and PR Việt know in common
 • Follow PR Việt's online activities
 • Contact PR Việt directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this PR Việt? View more »

Summary

 • Job Function:
  Marketing
 • Industries:
  Advertising/PR
 • Job Level:
  Director

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Công ty TNHH PR Việt chuyên tổ chức sự kiện, khai trương cửa hàng, cho thuê nhà bạt - nhà lều sự kiện ngoài trời. Và các hoạt động liên quan đến sự kiện như: tổ chức roadshow, cho thuế rối hơi - rối bay khai trương, lễ động thổ, khởi công.

View PR Việt's full profile to...

 • See who you and PR Việt know in common
 • Follow PR Việt's online activities
 • Contact PR Việt directly

VIEW FULL PROFILE

Not this PR Việt? View more »

hZWYnplkk2yanJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...