Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnpRimXKalpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hoàng Thị Yến's picture

Hoàng Thị Yến

purchase at Goertek Việt Nam
Bac Ninh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Hoàng Thị Yến

 • See who you and Hoàng Thị Yến know in common
 • Follow Hoàng Thị Yến's online activities
 • Contact Hoàng Thị Yến directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hoàng Thị Yến? View more »

Overview

 • Current:
  purchase at Goertek Việt Nam
 • Education:
  • TUU University

Summary

 • Job Function:
  Purchasing/Supply Chain
 • Industries:
  High Technology
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • purchase

  Goertek Việt Nam
  March 2020 - Present (3 years 2 months)

Education

 • TUU University

Personal Information

View Hoàng Thị Yến's full profile to...

 • See who you and Hoàng Thị Yến know in common
 • Follow Hoàng Thị Yến's online activities
 • Contact Hoàng Thị Yến directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hoàng Thị Yến? View more »

hZWYnpRimXKalpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...