Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRjmGyWlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hùng Hoàng Ngọc's picture

Hùng Hoàng Ngọc

at Đại học Đà Lạt
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Hùng Hoàng Ngọc

 • See who you and Hùng Hoàng Ngọc know in common
 • Follow Hùng Hoàng Ngọc's online activities
 • Contact Hùng Hoàng Ngọc directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hùng Hoàng Ngọc? View more »

Overview

 • Current:
  at Đại học Đà Lạt
 • Past:
  • at Freelancer
 • Education:
  • THPT Nguyễn Du- TP Hải Dương
  • THPT Nguyễn Du
  • Dai Hoc Da Lat
  • TUỔI TRẺ ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Airlines/Tourism/Hotel

Experience

 • Đại học Đà Lạt
 • Freelancer

Education

 • THPT Nguyễn Du- TP Hải Dương

 • THPT Nguyễn Du

 • Dai Hoc Da Lat

 • TUỔI TRẺ ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Personal Information

View Hùng Hoàng Ngọc's full profile to...

 • See who you and Hùng Hoàng Ngọc know in common
 • Follow Hùng Hoàng Ngọc's online activities
 • Contact Hùng Hoàng Ngọc directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hùng Hoàng Ngọc? View more »

hZWYmJRjmGyWlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...