Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRnl26amZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hung Tran Ngoc's picture

Hung Tran Ngoc

Nhan vien at Cong ty co phan co khi kien giang
Thai Binh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Hung Tran Ngoc

 • See who you and Hung Tran Ngoc know in common
 • Follow Hung Tran Ngoc's online activities
 • Contact Hung Tran Ngoc directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hung Tran Ngoc? View more »

Overview

 • Current:
  Nhan vien at Cong ty co phan co khi kien giang
 • Past:
  • at VIGLACERA
 • Education:
  • Hon dat kien giang
  • Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Summary

trung thuc thang than vui tinh tram lang noi it lam nhiu,nghe nhiu hon noi ,song luon lac wan

 • Job Function:
  Accounting/Finance
 • Industries:
  Mechanical

Experience

 • Nhan vien

  Cong ty co phan co khi kien giang
  August 2012 - May 2013 (9 months)
 • VIGLACERA

Education

 • Hon dat kien giang

 • Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Personal Information

View Hung Tran Ngoc's full profile to...

 • See who you and Hung Tran Ngoc know in common
 • Follow Hung Tran Ngoc's online activities
 • Contact Hung Tran Ngoc directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hung Tran Ngoc? View more »

hZWYmJRnl26amZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...