Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnplkknKalJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hung Xuan Hung's picture

Hung Xuan Hung

Tuyển nhân viên truyền thông
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Hung Xuan Hung

 • See who you and Hung Xuan Hung know in common
 • Follow Hung Xuan Hung's online activities
 • Contact Hung Xuan Hung directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hung Xuan Hung? View more »

Overview

 • Current:
  nhân viên at Tập đoàn truyền thông quốc gia việt nam
 • Past:
  • Tuyển nhân viên truyền thông at Tập đoàn truyền thông quốc gia việt nam
 • Education:
  • Ha noii Engineering Department of Construction Projects, Vietnam

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Advertising/PR, Legal/Marketing Research/Consulting
 • Job Level:
  Entry Level

Experience

 • nhân viên

  Tập đoàn truyền thông quốc gia việt nam
  November 2014 - Present (8 years 8 months)
 • Tuyển nhân viên truyền thông

  Tập đoàn truyền thông quốc gia việt nam
  November 2014 - Present (8 years 8 months)

Education

 • Ha noii Engineering Department of Construction Projects (Vietnam)

Personal Information

View Hung Xuan Hung's full profile to...

 • See who you and Hung Xuan Hung know in common
 • Follow Hung Xuan Hung's online activities
 • Contact Hung Xuan Hung directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hung Xuan Hung? View more »

hZWYnplkknKalJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...