Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnplklW2dm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Kha Lê's picture

Kha Lê

Trợ lý giám đốc at Cty TNHH TM-DV Tư vấn Đầu tư Hoàn Kim
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Kha Lê

 • See who you and Kha Lê know in common
 • Follow Kha Lê's online activities
 • Contact Kha Lê directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Kha Lê? View more »

Overview

 • Current:
  Nhân viên hành chánh - văn phòng at Cty TNHH TM-DV Tư vấn Đầu tư Hoàn Kim
 • Education:
  • HCM University of Law, Vietnam

Summary

 • Job Function:
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • Nhân viên hành chánh - văn phòng

  Cty TNHH TM-DV Tư vấn Đầu tư Hoàn Kim
  June 2013 - September 2013 (3 months)

Education

 • HCM University of Law (Vietnam)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Reading books, travel.

View Kha Lê's full profile to...

 • See who you and Kha Lê know in common
 • Follow Kha Lê's online activities
 • Contact Kha Lê directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Kha Lê? View more »

hZWYnplklW2dm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...