Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xiknCZlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Khuê Văn Academy's picture

Khuê Văn Academy

Corporate training, Coaching and Consultancy
Ho Chi Minh (Vietnam) - 5 connections

JOIN Anphabe to know more about Khuê Văn Academy

 • See who you and Khuê Văn Academy know in common
 • Follow Khuê Văn Academy's online activities
 • Contact Khuê Văn Academy directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Khuê Văn Academy? View more »

Overview

 • Current:
  Trainer at Dai-ichi life Vietnam
 • Past:
  • Trainer at Castrol BP Petco Ltd (Vietnam)
  • HR Manager at Khue Van Academy
  • Office Manager at Khue Van Academy
  • Trainer at SCG Trading
 • Education:
  • Vietnam, Vietnam
 • Connection:
  5 connection(s)

Summary

Khuê Văn Academy là trung tâm đào tạo và tư vấn nguồn nhân lực với đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm… Sứ mạng của chúng tôi là mang đến cho thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam nền tảng kiến thức vững vàng, phương pháp hoàn thiện kỹ năng cá nhân và nuôi dưỡng trái tim nhiệt huyết để trở thành những nhà lãnh đạo hiệu quả trong tương lai đồng thời biết quan tâm sâu sắc đến vấn đề con người và có một tấm lòng khao khát cống hiến cho quê hương.

 • Job Function:
 • Industries:
  Education/Training, Headhunting & HR Services
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Trainer

  Dai-ichi life Vietnam
  February 2012 - Present (12 years 7 months)
 • Trainer

  Castrol BP Petco Ltd (Vietnam)
  January 2012 - Present (12 years 8 months)
 • HR Manager

  Khue Van Academy
  January 2006 - Present (18 years 9 months)
 • Office Manager

  Khue Van Academy
  January 2006 - Present (18 years 9 months)
 • Trainer

  SCG Trading
  January 2006 - Present (18 years 9 months)

Education

 • Vietnam (Vietnam)

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:

Personal Information

View Khuê Văn Academy's full profile to...

 • See who you and Khuê Văn Academy know in common
 • Follow Khuê Văn Academy's online activities
 • Contact Khuê Văn Academy directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Khuê Văn Academy? View more »

hZWZl5xiknCZlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...